GINOP-6.2.3-17 -2017-0006

GINOP-6.2.3-17 -2017-0006

Projekt összefoglaló
Projekt címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban
Kedvezményezett: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
Projekt azonosító: A GINOP-6.2.3-17 -2017-0006
Támogatás összege: 550.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt célja: szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására
Célcsoportja: végzettség nélküli iskolaelhagyásban leginkább érintett tanulók
A célok eléréséhez tervezett tevékenységek:
személyközpontú, a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók személyes adottságaihoz igazodó, az egyéni fejlesztésüket megvalósító pedagógiai gyakorlat kialakítása,
ennek fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése
az egyéni képességek objektív felmérésére alapozott kompetencia-központú program kialakítása,
az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése
modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel,
rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyaránt segítő, gyakorlat-középpontú, tantermen kívüli képzési rendszer működtetése.
magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlősége megvalósuljon
szakmai tanulmányok iránti elköteleződés, motiváció célirányos megalapozása;
életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával
folyamatos fejlesztés a projektbe bevont, kedvezményezett intézmények tanuló-megtartó képességének kialakítása és fejlesztése érdekében
ágazatközi együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélykülönbségeinek mérséklése, esélyegyenlőségének biztosítása érdekében
Ennek megvalósításához fejlesztés az alábbi területekre irányul:
szakmai fejlesztés területén a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése
az intézményi szintű oktatásszervezési megoldások korszerűsítése
szakképzés tárgy feltétel rendszerének korszerűsítése
Projekt számszerűsíthető vállalásai:
Tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma: 362 fő, ami a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum nappali tagozatos tanulói összes létszámának 9,87%-a.
A tanulmányi eredmények javulása: 0,14, ami a tanulócsoportok esetében az előző két tanév tanév végi statisztikai mutatóiból várható javulás mértéke.
A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése : vállalt érték 4% az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva
Megvalósítás ütemezése:
Projekt kezdete: 2018.01.01.
1. mérföldkő- Helyzetértékelési dokumentum ,cselekvési terv összeállítása:2018.05.18.
2. mérföldkő- Tanulócsoportok létrehozása, tevékenységük elindítása 2018.09.30.
3. mérföldkő- Pedagógus továbbképzések megvalósítása :2020.03.31.
4. mérföldkő- Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata:2020.06.27.
Projekt befejezése:2020.06.27.

BERETTYÓÚJFALUI SZC GINOP-6.2.3-17

PROJEKT

GALÉRIA

KAPCSOLAT

ESZKÖZÖK

PROJEKTEK

ROMA KULTURÁLIS NAP

ROMA KULTURÁLIS NAP 2020.09.30